concerned

Outplacement

Onder outplacement verstaan wij de totale begeleiding van een werknemer bij het vinden van een duurzame en passende nieuwe werkkring. Sleutelwoorden bij onze aanpak zijn de op maat gesneden aanpak, de complete betrokkenheid bij het individu en de resultaatgerichte werkwijze.
 

De kandidaat wordt door een ervaren arbeidsconsulent begeleid. Afhankelijk van de vraag en de persoonlijke situatie van de kandidaat gaan we aan de slag met een begeleidingsplan op maat. Wij richten ons daarbij op het (her)ontdekken van de unieke kwaliteiten van de kandidaat.
 

Aan de hand daarvan bepalen wij de doelen die we op haalbaarheid en consequenties toetsen. Uitgangspunt hierbij is dat er sprake is van een gezamenlijke inspanning waarbij de kandidaat gedurende het traject de meeste verantwoordelijkheid op zich neemt.
 

Ruim zeventig procent van onze kandidaten vindt zo via netwerken een nieuwe een nieuwe baan.

Concerned B.V.
Bezoekadres:
Drielandendreef 40B
3845 CA Harderwijk
Postadres:
Postbus 351
3840 AJ Harderwijk
GoogleMap
T. 0341 - 42 94 36
E. info@concerned.nl

KvK. 08194732
BTW. 8207.12.814.B.01