Bedrijfsadvies Green2Grow

Concerned heeft Green2Grow (Bunnik) een impuls gegeven aan haar maatschappelijke impact door sociaal en inclusief ondernemerschap, met de inzet van mensen met een arbeidsbeperking of afstand tot de arbeidsmarkt. Concerned zet hiervoor bedrijfsadvies in.

Concerned en Green2Grow werken samen. Green2Grow is een bijzonder mooi hoveniersbedrijf, gericht op aanleg en onderhoud van tuinen, parken en sportvelden. In het werk is ruimte voor mensen met potentie voor de arbeidsmarkt. Dat wil zeggen dat jongeren vanuit speciaal onderwijs hun plek vinden bij Green2Grow. Samen met ervaren hoveniers klaren zij de klussen.

Zij biedt leerwerktrajecten aan. Het vak wordt geleerd door een vakbekwame hovenier, maar daarnaast is er begeleiding van de ervaren Jobcoaches van Concerned. Om zo de medewerker verder te laten ontwikkelen op het gebied van de verschillende competenties. De praktijk leert dat dit een perfecte combinatie is om een medewerker verder te ontwikkelen en klaar te stomen voor de reguliere arbeidsmarkt.

Concerned heeft hierin geadviseerd en meegewerkt om voor Green2Grow inclusief werkgeverschap professioneel neer te zetten. Het gaat dan om de organisatie met de rollen van de werknemer, de voorman en de jobcoach. Daarnaast zijn de geldstroom en budgetten ook van belang, zodat de financiën de werkgever en werknemer niet in de weg zitten. Ook de doorstroom van de deelnemers naar werkgevers buiten Green2Grow is opgezet, waarbij de betrokkenheid van de jobcoach bij de nieuwe werkgever gewaarborgd is.

Wil je een impuls geven aan je personeelsbeleid en/of medewerkers? Je maatschappelijke impact vergroten door sociaal of inclusief ondernemerschap, bijvoorbeeld met de inzet van mensen met een arbeidsbeperking of afstand tot de arbeidsmarkt? Concerned adviseert en ondersteunt je graag.