Ieder mens heeft recht op gelijke kansen, eens?

In een wereld die streeft naar gelijke kansen voor iedereen, is re-integratie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een uitdaging die ze vaak niet alleen kunnen aangaan. Het gaat over actie nemen, ontdekken wat je (nog) kunt, zelfvertrouwen opbouwen en doorzetten. Elke stap voorwaarts op het pad van re-integratie is er één die gevierd mag worden.

Wanneer dit pad wordt ervaren als een pad met hindernissen kan een jobcoach uitkomst bieden. De jobcoach biedt ondersteuning en begeleiding aan mensen die door omstandigheden meer minder of kleinere kansen hebben op de arbeidsmarkt dan gemiddeld. Jobcoaches begrijpen de uitdagingen van de werkzoekende en weten wegen te bewandelen die de kans op werk aanzienlijk vergroten.

Samenwerken aan re-integratie versterkt de werkzoekende. Hindernissen worden minder groot, vaardigheden die nodig zijn in werk krijgen aandacht en het zelfvertrouwen groeit. Aan de basis van dit alles liggen acceptatie en respect.

Het mooiste moment in een re-integratie traject is natuurlijk het moment waarop een baan wordt gevonden. Dat is het ultieme moment van vieren van het succes. Alle inspanningen hebben geleid tot een nieuwe baan vol kansen, mogelijkheden en… nieuwe uitdagingen.

De jobcoach die coacht en begeleidt in het traject naar werk maakt dat de kansengelijkheid van de werkzoekende met een afstand tot de arbeidsmarkt iets groter. De werkzoekende is nu werkende. Nieuwe obstakels zullen er vast worden ervaren, de werkende zit nu op zijn plek, de jobcoach blijft langere tijd betrokken of de werkgever neemt de begeleidende en coachende rol van de jobcoach over, afhankelijk van wat nodig is. Soms is coaching-on-the-job nodig dan steekt de jobcoach gewoon ook de handen uit de mouwen (zie foto 😉).

Samen leven we in deze wereld die streeft naar gelijke kansen voor iedereen. Laten we samen deze kansen creëren!

#reintegratie #werkgevers #doelgroeper

Lees hier meer over onze dienstverlening

Lees meer

Neem nu contact met ons op

En ontdek op welke manier wij jou kunnen begeleiden