Werkfit maken

Vanuit de gemeente wordt een traject Werkfit maken aangeboden voor mensen die een uitkering hebben krachtens de Participatie wet en klaar zijn om een volgende stap te zetten op de arbeidsmarkt.

Een traject Werkfit maken bestaat uit een aantal onderdelen:

Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit

Tijdens het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit wordt er onder andere aandacht besteed aan het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit. Een jobcoach gaat bijvoorbeeld aandacht besteden aan het verbeteren van de persoonlijke representatie, assertiviteit en het verhogen van de psychische weerbaarheid.

Versterken van de werknemersvaardigheden

Denk bij het versterken van de werknemersvaardigheden aan het aanbieden van een werkervaringsplek, individuele coachingsgesprekken en het inventariseren van de belastbaarheid.

Het in beeld brengen van de arbeidsmarktpositie

Tot slot gaat de kandidaat samen met de coach kijken naar het in beeld brengen van de arbeidsmarktpositie. Zo gaat de coach samen met de deelnemer kijken wat diegene wil én kan. Onderdelen van deze hoofdactiviteit zijn bijvoorbeeld het vinden van zoekrichtingen, de competentietest en het opbouwen van het cv.

Wat betekent dit voor jou ?

Gedurende het traject werken we samen om de doelen te bereiken, dit doen we in persoonlijke gesprekken, in spelvorm, door het maken van opdrachten bijvoorbeeld vanuit ons werkboek ‘Jouw weg vooruit’. Dit werkboek is ingedeeld in 4 onderdelen:

  • Waar sta ik ?
  • Wie ben ik?
  • Wat wil ik?
  • Hoe kom ik daar ?

Ook gaan we op zoek naar een werkervaringsplek waar jij concreet aan het werk gaat met je doelen. Deze werkervaringsplek zoeken we samen vanuit onzer beider netwerken, daardoor sluit dit aan bij jouw wensen en mogelijkheden, ook richting de toekomst. Wij geloven dat in beweging komen cruciaal is in een traject.

Aan het einde van dit traject ben je werkfit en gaan we, vanuit ons gezamenlijke netwerk op zoek naar een baan.

Maak een afspraak

Op het moment dat je wordt doorverwezen door je klantmanager van de gemeente, maken we samen een afspraak. In dat gesprek bespreken we de leerdoelen, de verwachtingen en onderzoeken we of jij een klik ervaart met de coach. Pas daarna gaan we samen aan de slag.

We plannen een intakegesprek om elkaar beter te leren kennen.  We bespreken de capaciteiten en interesses  en maken samen een passend Plan van Aanpak. De gesprekken vinden plaats bij ons op kantoor, bij de gemeente of op een externe locatie, zoals bijvoorbeeld bij jou thuis, als dit wenselijk is.

Wil je hier meer over weten, neem dan contact met ons op.