UWV Modulaire Dienstverlening

Vanuit het UWV wordt modulaire dienstverlening aangeboden aan mensen die

  • arbeidsvermogen hebben
  • een arbeidsongeschiktheidsuitkering (Wajong, Wia of WAO) of een ziektewetuitkering ontvangen
  • én behoefte hebben aan re-integratie op de arbeidsmarkt en daar de verbinding niet (meer) mee hebben.

Dit kan bestaan uit een van de volgende drie opties :

Participatie interventie

Deze dienst is gericht op activatie. Hierdoor kan hij zoveel mogelijk zelf de leiding nemen en deel gaan nemen aan een sociaal netwerk buitenshuis. ocust op het begeleiden van kandidaten tijdens het ontwikkelen van een breder sociaal netwerk. Door persoonlijke omstandigheden (trauma, echtscheiding, ziekte, etc.) kan men zich losgekoppeld voelen van de maatschappij. Hierdoor kan de kandidaat voor een langere periode uit het werkproces raken. Wij ondersteunen deze doelgroep door oplossingsgericht te coachen. Wij besteden aandacht aan stressfactoren en hoe de kandidaat deze uit de weg kan gaan. Wij sporen onze kandidaten aan om zelfstandig deel te nemen aan activiteiten. Hierop aansluitend bieden wij extra activiteiten aan op maat, in overleg met de kandidaat en het UWV. De focus van deze activiteiten ligt op het uitbreiden van het netwerk van de kandidaat.

Bevorderen maatschappelijke deelname

Deze dienst is gericht op het vergroten van de fysieke en psychische weerbaarheid van de cliënt in relatie tot werk. focust op kandidaten die willen participeren in de maatschappij maar hier eerst meer mentale ondersteuning bij zoeken. Door arbeidsongeschiktheid kan het netwerk van een kandidaat inslinken waardoor de instroom op de arbeidsmarkt gelimiteerd wordt. Wij ondersteunen deze kandidaten met hun zelfvertrouwen, zelfbeeld en motiveren hen om te participeren in (netwerk)activiteiten. Verder focussen wij op de wijze waarop de kandidaat grenzen aan kan geven en onderzoeken we mogelijkheden tot maatschappelijke deelname. Samen zetten wij die eerste stappen.

Begeleiding bij scholing

Deze dienst is voor cliënten die ondersteuning nodig hebben bij het volgen van een opleiding. Je gaat scholing volgen om je positie op de arbeidsmarkt te versterken om straks weer aan het werk te kunnen. Samen maken we het mogelijk.

Wat betekent dit voor jou ?

Op het moment dat je wordt doorverwezen door het UWV, neem je contact op met ons voor een ‘klik’-gesprek. In dat gesprek onderzoeken we of jij een klik ervaart met de coach. Pas daarna gaan we samen aan de slag.

We plannen een intakegesprek om elkaar beter te leren kennen. We bespreken de capaciteiten en interesses en maken samen een passend Plan van Aanpak. De gesprekken vinden plaats bij ons op kantoor of op een externe locatie, zoals bijvoorbeeld bij jou thuis, als dit wenselijk is.

Wil je hier meer over weten, neem dan contact met ons op.

Maak een afspraak

Wil je weten wat we voor jou kunnen betekenen? Hoe we mensen en bedrijven écht verder helpen, hen (weer) laten floreren? Vul onderstaand formulier in voor een vrijblijvende kennismaking.